Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
Σε εσάς παρέχεται πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο της Foturion.gr, στις ιστοσελίδες που είναι διαθέσιμες στο Foturion.gr και όλες οι συνδεδεμένες με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σελίδες ανοίγουν στην Foturion.gr υπό τους παρακάτω όρους χρήσης (εφεξής Όροι χρήσης ).
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες του Διαδικτυακού τόπου.
Η χρήση του Διαδικτυακού τόπου  “www.foturion.gr” , η προβολή του περιεχομένου που υπάρχει σε αυτόν, καθώς και η χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, καθώς και την πλήρη αποδοχή των Όρων Ιδιωτικότητας.  Οι Όροι Χρήσης καθώς και οι Όροι Ιδιωτικότητας διέπουν την σχέση μεταξύ της Foturion και των χρηστών του καθώς και την χρήση του Διαδικτυακού τόπου. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους όρους χρήσης τότε δεν έχετε δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης στον Διαδικτυακό Τόπου.

Περιγραφή των υπηρεσιών

Ο Διαδικτυακός τόπος είναι μία Online Κοινότητα που επιτρέπει στους χρήστες του να δημοσιεύουν και να παρουσιάζουν φωτογραφίες και εικόνες , να προωθήσουν την δουλειά τους και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες οι οποίες μπορεί να υλοποιηθούν στο μέλλον από τον Διαδικτυακό τόπο της www.foturion.gr. Οι υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, όλες τις ενέργειες ή το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτών και είναι διαθέσιμο για εσάς. Στο περιεχόμενο («Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά μόνο, κείμενα ή/και σχόλια χρηστών, μηνύματα, πληροφορίες, δεδομένα, γραφικά, άρθρα νέων, άρθρα από το blog  www.foturionblog.gr  , φωτογραφίες, εικόνες, εικονογραφήσεις και λογισμικό.

Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό τόπο μπορεί να διακοπεί κάποιες φορές λόγω αστοχίας ή βλάβης εξοπλισμού, λόγω εργασιών ενημέρωσης / αναβάθμισης ή επιδιόρθωσης, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο λόγο ανεξαρτήτως δυνατότητας ελέγχου από την Foturion.gr. Η Foturion.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση ή και την διαθεσιμότητα προς τον Διαδικτυακό τόπο καθώς και / ή τυχόν Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Διαδικτυακό τόπο, καθώς και να διαγράψει ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση οποιοδήποτε Περιεχόμενο, το οποίο αντίκειται στους παρόντες όρους χρήσης ή για το οποίο έχει υποβληθεί διαμαρτυρία από τρίτο πρόσωπο ενδεικτικά λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του δικαιώματος στην προσωπικότητα  ή το όνομα, δικαιωμάτων ιδιωτικότητας κλπ. Η Foturion έχει το δικαίωμα να θέσει όρια ή να περιορίσει την λειτουργικότητα / πρόσβαση σε συγκεκριμένες δυνατότητες ή Υπηρεσίες, ή να απαγορεύσει την πρόσβαση σας σε μέρος ή ακόμα και σε ολόκληρο τον Διαδικτυακό Τόπο, χωρίς ειδοποίηση. O Διαδικτυακός τόπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται  σαν αποθηκευτικός χώρος φύλαξης των φωτογραφιών σας ούτε να τον εμπιστεύεστε για τέτοιου είδους χρήση, και για αυτό σας συμβουλεύουμε να διατηρήσετε αντίγραφα του Περιεχομένου που δημοσιεύετε στον Διαδικτυακό τόπο  σε δικό σας αποθηκευτικό χώρο της επιλογής σας.

Εγγραφή

Προϋπόθεση χρήσης των Υπηρεσιών, είναι  η δημιουργία ενός λογαριασμού από εσάς στην Foturion και επιλογή ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης, καθώς και η παροχή  πληροφοριών που αφορούν στην Εγγραφή σας. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας πρέπει να είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες και ορθές ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση παραβαίνετε τους Όρους Χρήσης, κάτι που παρέχει στην  Foturion το δικαίωμα  να διαγράψει άμεσα και να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας στον Διαδικτυακό τόπο της Foturion.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη το ονοματεπώνυμο ενός άλλου ατόμου ή οντότητας ( νομικής μορφής και μη ). Ακόμη δεν επιτρέπεται η χρήση ονομασιών που δεν είναι νόμιμα διαθέσιμα για χρήση, ή που ταυτίζονται ή ομοιάζουν με εμπορικά σήματα, διακριτικούς τίτλους ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Τέλος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη  προσβλητικά, χυδαία ή αισχρά ονόματα .

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης, τον οποίο πρέπει να διατηρείτε μυστικό και να γνωρίζετε μόνο εσείς. Επιπλέον είσαι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που απορρέουν από την χρήση του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης, και γίνονται μέσω του λογαριασμού σας  στον διαδικτυακό τόπο της Foturion και στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι η χρήση του λογαριασμού σας έχει γίνει από το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός.

Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε μεμονωμένα άτομα που είναι τουλάχιστον 18 ετών Προειδοποιούμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες πώς στον Διαδικτυακό Τόπο ενδέχεται να υπάρχουν φωτογραφίες και εικόνες που περιέχουν γυμνό περιεχόμενο και βία, κάτι που μπορεί για μία μερίδα ατόμων να είναι προσβλητικό.

Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες προς χρήση από άτομα που είναι φωτογράφοι και γραφίστες με σκοπό την προβολή των έργων των χρηστών της Foturion. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία λογαριασμών στον Διαδικτυακό Τόπο από γκαλερί, μάνατζερ ή άλλους ενδιάμεσους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που εκπροσωπούν φωτογράφους & γραφίστες. Αν δεν πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις για εγγραφή στον Διαδικτυακό Τόπο δεν σας επιτρέπουμε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στον Διαδικτυακό Τόπο ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Συμπεριφορά Χρηστών

Κάθε Περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή  παρέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του λογαριασμού από τον οποίο πηγάζει/προέρχεται το Περιεχόμενο αυτό, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εσείς, και όχι η Foturion, είστε απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για  το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή παρέχετε  με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στον Διαδικτυακό Τόπο. Η Foturion δεν ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή παρέχεται  από τους χρήστες, και για αυτό τον λόγο δεν εγγυάται την ακρίβεια, ορθότητα ή ποιότητα του Περιεχομένου αυτού. Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό Τόπο μπορεί να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή ανάρμοστο.

Ρητά δεσμεύεστε  ότι δεν θα κάνετε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών για παράνομη ή απαγορευμένη από τον νόμο δραστηριότητα ούτε κατά τρόπο αντικείμενο στους παρόντες Όρους Χρήσης, ή κατά  τρόπο που  προβλέπεται από την Foturion ή εν γένει αντιτίθεται στους σκοπούς, την «φιλοσοφία» και την πολιτική της Foturion .

Για παράδειγμα, ενδεικτικά και χωρίς να περιορίζεστε μόνο σε αυτά, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για:

•   Κακοποίηση, παρενόχληση, απειλή, πλαστογράφηση  και εκφοβισμό προς τρίτους

•   Δημοσίευση ή αναμετάδοση ( ή για να προκαλέσετε δημοσίευση ή αναμετάδοση  ) Περιεχομένου που είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, υβριστικό, προσβλητικό, βλάσφημο, αντίθετο στον νόμο και την δημόσια τάξη ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου.

•   Για οποιοδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης ή προβολής  Περιεχομένου) που απαγορεύεται από την νομοθεσία  της περιοχής από την οποία χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες

•   Δημοσίευση ή αναμετάδοση (ή για να προκαλέσετε δημοσίευση ή αναμετάδοση) οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας ή παράκλησης / αιτήματος με σκοπό να αποσπάσουν οποιοδήποτε κωδικό πρόσβασης, όνομα λογαριασμού χρήστη, λογαριασμό χρήστη ή ιδιωτικές πληροφορίες από οποιοδήποτε χρήστη της Foturion.

•   Την δημιουργία ή αναμετάδοση ανεπιθύμητου περιεχομένου (“spam”) προς οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπό ή URL

•   Την δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών με σκοπό την υπερψήφιση, ψήφιση ή καταψήφιση φωτογραφιών ή εικόνων χρηστών.

•   Την δημοσίευση Περιεχομένου που δεν ανήκει σε εσάς, με εξαίρεση τα ιστολόγια (blogs), για τα οποία μπορείτε να δημοσιεύετε σχετικό Περιεχόμενο με σαφή αναφορά στο όνομα του δημιουργού / ιδιοκτήτη του Περιεχομένου συνοδευόμενο από ένα σύνδεσμο ( link ) προς την πηγή του Περιεχομένου.

•   Με εξαίρεση την  πρόσβαση στις ροές RSS, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε κάποιο ρομπότ (robot), κάποια αυτοματοποιημένη μηχανή κατεβάσματος περιεχομένου (scraper) ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα σαν μέσα πρόσβασης στον Διαδικτυακό Τόπο για κανένα απολύτως σκοπό, χωρίς την γραπτή άδεια μας. Επιπλέον συμφωνείτε στο ότι: (1) δεν θα προβείτε σε δράσεις που υποβάλουν ή μπορεί να υποβάλουν την υποδομή της Foturion.gr σε αδικαιολόγητα μεγάλο ή δυσανάλογο φόρτο διακίνησης δεδομένων, (2) δεν θα παρέμβετε ή θα αποπειραθείτε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και τις δραστηριότητες αυτού ή (3) δεν θα προσπεράσετε ή προσπαθήσετε να προσπεράσετε τυχόν μέτρα και λειτουργίες που έχουν σκοπό να περιορίσουν ή να αποτρέψουν την πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο.

Δεν επιτρέπεται η τεχνητή διόγκωση ή μεταβολή των ψήφων και του αριθμού σημάνσεων «Μου Αρέσει» ( Like ), των σχολίων, των φωτογραφιών και εικόνων αλλά και οποιασδήποτε Υπηρεσίας που παρέχεται από την Foturion. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπεριέχει την αποδοχή ή απόδοσή χρηματικών ποσών ή οποιοδήποτε είδος αποζημιώσεων με αντάλλαγμα ψήφους ή αριθμό σημάνσεών «Μου Αρέσει» (Like ) ή για την συμμετοχή σε οποιοδήποτε είδους οργανωμένη δραστηριότητα που έχει σαν σκοπό την οποιαδήποτε τεχνητή αλλοίωση των αποτελεσμάτων των Υπηρεσιών.

Δεν επιτρέπονται οι ενέργειες που έχουν σκοπό την διαφήμιση ή την προτροπή προς άλλους χρήστες για την αγορά ή πώληση προϊόντων ή και υπηρεσιών ή οποιασδήποτε πληροφορίας πηγάζει ή έχει προέλθει από τις Υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία πηγάζει ή προέρχεται από τις Υπηρεσίες, ώστε να έρθετε σε επαφή, να διαφημίσετε, να ζητήσετε ή να πωλήσετε προϊόντα και υπηρεσίες σε οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή της Foturion.gr.

Δεν επιτρέπεται η προώθηση ή η πώληση Περιεχομένου που ανήκει σε κάποιον άλλο και όχι σε εσάς.

Δεν επιτρέπεται η πώληση ή η μεταφορά του προφίλ σας σε τρίτους.

Για να αναφέρετε τυχόν δράσεις που νομίζετε ότι κάνουν κατάχρηση του Διαδικτυακού Τόπου ή παραβαίνουν τους Όρους Χρήσης (εξαίρεση αποτελούν θέματα Πνευματικών δικαιωμάτων, για τα οποία υπάρχει ειδική μέριμνα και στα οποία αναφερόμαστε παρακάτω στο Τμήμα Παραπόνων Copyright), παρακαλούμε να αποστείλετε μία γραπτή ειδοποίηση μέσω email στο info@foturion.gr.

Είστε  αποκλειστικά υπεύθυνος για τις διάδρασεις με άλλους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου. Η Foturion διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί τυχόν διαφωνίες μεταξύ των χρηστών και να δρα ανάλογα για την εύρυθμη λειτουργία της Foturion.gr.

Περιεχόμενο που καταθέτετε ή κάνετε διαθέσιμο για ενσωμάτωση στις υπηρεσίες.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το τμήμα πριν δημοσιεύσετε, ανεβάσετε (upload) ή καταθέσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Περιεχόμενο στον Διαδικτυακό Τόπο. Με την κατάθεση Περιεχομένου στον Διαδικτυακό Τόπο χορηγείτε στην Foturion.gr μία παγκόσμια, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του περιεχομένου και εγγυάστε ότι το περιεχόμενο ανήκει σε εσάς ή έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης αυτού, και ότι η Foturion έχει την άδεια να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο αυτό για την διαφήμιση της Foturion ή των έργων των χρηστών της σε οποιοδήποτε ψηφιακό ή αναλογικό μέσο, σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, σε μηχανές αναζήτησης και σε συνεργαζόμενους διαδικτυακούς τόπους χωρίς να λάβει σχετική άδεια ή άδεια χρήσης από οποιονδήποτε τρίτο.

Λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή της Foturion.gr να αναρτήσει και δημοσιεύσει το Περιεχόμενό σας και την συμφωνία σας να αναρτήσετε το Περιεχόμενό σας στην Foturion.gr αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά και ανέκκλητα τα εξής:

•   Ανεβάζοντας (upload) τις φωτογραφίες ή τις γραφιστικές σας δημιουργίες στην Foturion.gr διατηρείτε τα πλήρη δικαιώματα αυτών, τα οποία είχατε πριν το ανέβασμα (uploading) .

•   Δημοσιεύοντας Περιεχόμενο στον Διαδικτυακό τόπο εκχωρείτε μία μη αποκλειστική (με δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης) άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, μεταβολή, προσαρμογή, δημόσια προβολή και απεικόνιση του Περιεχομένου σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Η άδεια χρήσης αυτή θα ισχύει για όλη την περίοδο κατά την οποία το Περιεχόμενο σας παραμένει δημοσιευμένο στον διαδικτυακό Τόπο και θα τερματίζεται αυτόματα με την διαγραφή του Περιεχομένου από τον Διαδικτυακό Τόπο.

•   Η παραπάνω άδεια χρήσης που χορηγείτε στην Foturion.gr συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το Περιεχόμενο σας σε πλήρη μορφή ή μέρος αυτού για προωθητικούς / διαφημιστικούς λόγους, καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλλουμε το Περιεχόμενο σας σε τρίτους μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, σε εφαρμογές λογισμικού και άλλες οντότητες, με την προϋπόθεση πως το Περιεχόμενο και η ιδιοκτησία αυτού θα αποδίδεται σε εσάς μέσω των σχετικών αναφορών και πληροφοριών ( π.χ. όνομα χρήστη, φωτογραφία προφίλ σας, τίτλος φωτογραφίας, περιγραφή, ετικέτες, tags και επιπλέον τυχόν συνοδευτικές πληροφορίες που τυχόν έχουν καταχωρηθεί από εσάς στην Foturion.

•   Η Foturion χρησιμοποιεί αναγνωρισμένο λογισμικό και μεθόδους για να περιορίσει την δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων του Περιεχομένου από τους χρήστες και τους επισκέπτες  του Διαδικτυακού Τόπου. Παρά το γεγονός αυτό η Foturion δεν αναγνωρίζει και δεν εγγυάται ότι το Περιεχόμενο που είναι δημοσιευμένο στον Διαδικτυακό Τόπο δεν μπορεί να αντιγραφεί παράνομα από τρίτους, χωρίς την συγκατάθεση σας. Η Foturion δεν περιορίζει την δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων χαμηλής ανάλυσης ή αντιγράφων σε μορφή μικρογραφίας (thumbnail) του Περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στον Διαδικτυακό Τόπο. Εξουσιοδοτείτε ρητά την Foturion να δίνει την άδεια και την δυνατότητα σε επισκέπτες και χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου να προβαίνουν στην δημιουργία τέτοιων, χαμηλής ανάλυσης, αντίγραφων του Περιεχομένου σας. Επιπλέον σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω άδειας, διατηρείτε την πλήρη κυριότητα και τυχόν άλλα δικαιώματα που αφορούν στο Περιεχόμενο σας, καθώς και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που συνδέονται με το Περιεχόμενό σας.

Επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε  με τα εξής:

•   Είστε ο κύριος κάτοχος όλων των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων όλου του περιεχομένου που δημοσιεύετε στον Διαδικτυακό Τόπο.

•   Διαθέτετε το πλήρες και ολοκληρωτικό δικαίωμα / εξουσιοδότηση για να αποδεχτείτε και να συμφωνήσετε με τους Όρους Χρήσης, και το δικαίωμα αδειοδότησης της Foturion με τα δικαιώματα/ άδειες που αφορούν το Περιεχόμενο και αναφέρονται σε αυτό το κείμενο. Επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε πως δεν χρειάζονται επιπλέον άδειες / δικαιώματα χρήσης από τρίτους και πληρωμές / αμοιβές οποιασδήποτε μορφής προς τρίτους σχετικά με την χρήση του Περιεχομένου όπως προβλέπεται εδώ από την Foturion.

•   Το περιεχόμενο δεν δυσφημεί  τρίτους και δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ( copyright ), δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα δημοσιότητας, δικαιώματα ιδιωτικότητας, προσωπικότητας ή ονόματος ή δικαιώματα οποιασδήποτε μορφής ή ατόμου ή προσώπου ( φυσικού ή νομικού ), και δεν παραβιάζει οποιαδήποτε νομοθεσία ή δικαστική ή κυβερνητική απόφαση.

•   Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να καταγγείλετε και να ανακαλέσετε τα δικαιώματα που παραχωρείτε στην Foturion, ούτε για να επιδιώξετε, να αποκτήσετε ή να επιβάλετε οποιαδήποτε ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα ή να εν γένει να στραφείτε δικαστικά  κατά της Foturion, άλλως ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείστε από το άνω δικαίωμα.

•   Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο Foturion.gr για την ανάρτηση κάθε είδους αγγελιών, προσφορών κλπ.

Υπηρεσίες επί πληρωμή / Επιστροφές / Ακυρώσεις

Η Foturion παρέχει υπηρεσίες επί πληρωμή στα μέλη που έχουν αποκτήσει την ετήσια συνδρομή πρόσβασης και μέλους ( επί πληρωμή ). Στους γενικούς όρους χρήσης και προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης, προστίθενται και ισχύουν επιπλέον και οι παρακάτω όροι χρήσης, συγκεκριμένα για τα μέλη που διαθέτουν λογαριασμό επί πληρωμή μέσω της ετήσιας συνδρομής.

•   Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη με λογαριασμούς επί πληρωμή περιγράφονται και αναφέρονται στην ιστοσελίδα με τίτλο «Γίνε Μέλος». Τυχόν δυνατότητες που δεν περιγράφονται ή δεν αναφέρονται στην σελίδα «Γίνε Μέλος» δεν μπορούν να γίνουν αιτία απαίτησης επιστροφής χρημάτων που καταβλήθηκαν για την απόκτηση ενός λογαριασμού επί πληρωμή.

•   Η Foturion μπορεί ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να μεταβάλλει, αναστείλει ή τερματίσει Υπηρεσίες που προσφέρονται σε μέλη με λογαριασμό επί πληρωμή και η παροχή των οποίων εξαρτάται από τρίτους.

•   H Foturion λόγω της ψηφιακής φύσης των υπηρεσιών που προσφέρει δεν παρέχει στους χρήστες που αναβάθμισαν τον δωρεάν λογαριασμό τους σε λογαριασμό επί πληρωμή επιστροφές χρημάτων. Αν ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωση της συνδρομής του, μπορεί να ακυρώσει την επόμενη ανανέωση της συνδρομής του, καθώς και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Foturion μέχρι την λήψη της τρέχουσας ενεργής συνδρομής.

Πολιτική ορθής χρήσης

Η Foturion.gr εφαρμόζει πολιτική ορθής χρήσης με σκοπό την σταθερή και γρήγορη λειτουργία των υπηρεσιών και υποδομών της προς όλους τους χρήστες.

Οι δωρεάν λογαριασμοί χρηστών περιορίζονται στην δυνατότητα ανεβάσματος και διατήρησης έως 50 φωτογραφιών ταυτόχρονα στον λογαριασμό τους, εκ των οποίων μόνο οι 18 πιο πρόσφατες είναι ορατές,  καθώς και 1 GB διαμεταγωγής δεδομένων ανά λογαριασμό. Τυχόν υπέρβαση των συγκεκριμένων ορίων μπορεί να ενεργοποιήσει περιορισμούς πρόσβασης στον λογαριασμό σας και στις φωτογραφίες σας. Για να ξεπεράσετε τους συγκεκριμένους περιορισμούς θα πρέπει να αναβαθμίσετε το προφίλ από δωρεάν σε κάποιο άλλο επί πληρωμή πρόγραμμα συνδρομής που είναι διαθέσιμο την δεδομένη στιγμή.

Οι αναβαθμισμένοι επί πληρωμή λογαριασμού έχουν ως όριο τις 30 φωτογραφίες / εικόνες ανά εβδομάδα και 1Gb διαμεταγωγής δεδομένων / μήνα. Σε περίπτωση που τα παραπάνω όρια ξεπεραστούν θα ενημερώνεται σχετικά ο ιδιοκτήτης / χρήστης του λογαριασμού. Τυχόν υπέρβαση των συγκεκριμένων ορίων μπορεί να ενεργοποιήσει περιορισμούς πρόσβασης στον λογαριασμό  και στις φωτογραφίες / εικόνες του αν δεν γίνουν διορθωτικές κινήσεις από την μεριά του χρήστη.

Παράπονα για Πνευματικά δικαιώματα

Η Foturion.gr σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Είναι πολιτική μας να απαντάμε σύντομα σε τυχόν αιτήματα που έχουν να κάνουν με ενημερώσεις σχετικά με Περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στον Διαδικτυακό τόπο και παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων . Η Foturion προβαίνει σε εύλογες προσπάθειες διερεύνησης τέτοιον περιστατικών και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης όταν πιστεύει ότι όντως υπάρχει παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων, μέτρα στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο αποκλεισμός πρόσβασης ή διαγραφή του Περιεχομένου που τυχόν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, καθώς και η διαγραφή  και ο αποκλεισμός πρόσβασης στον Διαδικτυακό Τόπο των λογαριασμών από τους οποίους προήλθε το Περιεχόμενο που προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Για να ενημερώσετε την Foturion.gr για την πιθανότητα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποστείλετε ένα γραπτό αίτημα μέσω email στο info@foturion.gr με τίτλο «Παραβίαση Πνευματικών Δικαιωμάτων» στο οποίο θα συμπεριλάβετε μία λεπτομερέστατη περιγραφή της παραβίασης, ώστε να δώσετε όσο το δυνατόν μία πιο σαφή εικόνα της κατάστασης, κάτι που θα βοηθήσει την Foturion να λάβει τις σωστές αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις από μεριά της.

Σας ενημερώνουμε πως υπάρχει η πιθανότητα να επιβαρυνθείτε τυχόν έξοδα (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που έχουν να κάνουν με δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων ) σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ψευδείς ή παραποιημένες κατηγορίες για περιεχόμενο που ψευδώς αναφέρεται ότι παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα.

Αν δεν είστε σίγουροι για το αν μία δραστηριότητα σας συνεπάγεται προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων, σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε την γνώμη ενός δικηγόρου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο Διαδικτυακός τόπος, οι Χρήστες ή Τρίτοι μπορεί να δημοσιεύουν Περιεχόμενο που περιέχει Συνδέσμους (links ) σε άλλες διαδικτυακές σελίδες, τόπους και υπηρεσίες, καθώς και πηγές. Επειδή η Foturion δεν έχει τον έλεγχο τρίτων διαδικτυακών τόπων, υπηρεσιών, σελίδων και πηγών, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Foturion δεν είναι υπεύθυνη για την διαθεσιμότητα αυτών, και πως δεν υποστηρίζει, δεν είναι υπεύθυνη και δεν φέρει ευθύνη για  περιεχόμενο,  διαφημίσεις, προϊόντα ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται και είναι διαθέσιμο στους διαδικτυακούς τόπους, υπηρεσίες σελίδες και πηγές τρίτων.

Επιπλέον συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Foturion δεν φέρει άμεση ή έμμεση ευθύνη για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν έμμεσα ή άμεσα από τρίτους διαδικτυακούς για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τρίτων διαδικτυακών τόπων, σελίδων, πηγών και υπηρεσιών.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με το παρόν ρητά και ανεπιφύλακτα απαλλάσσεται την Foturion καθώς και τους υπαλλήλους, συνεργάτες, προστηθέντες, αντιπροσώπους, εργολάβους και διαδόχους αυτής από κάθε ευθύνη και παραιτείστε από κάθε αξίωση, αγωγή και διαμαρτυρία εναντίον της  Foturion. Επίσης, δεσμεύεστε ότι θα αποζημιώσετε την Foturion και τα άνω πρόσωπα από τα τυχόν έξοδα, πρόστιμα, ζημίες και δαπάνες που θα προέλθουν τυχόν από την παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, από παράνομη ανάρτηση στο  Foturion.gr, από την χρήση του λογαριασμού σας είτε από εσάς είτε από τρίτο πρόσωπο, παράνομες συναλλαγές ή την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.

Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Τα Foturion, Foturion.gr, και άλλα γραφικά, λογότυπα, σχέδια, οι επικεφαλίδες των σελίδων, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών αποτελούν σήματα κατατεθέντα, εμπορικά σήματα ή σήματα αναγνώρισης της Foturion. Το Foturion και τα σχετικά εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Foturion.

Λήξη

Η Foturion μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε και όλες τις Υπηρεσίες ή / και τον λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, την παραβίαση ενός, μέρους ή όλων των Όρων Χρήσης. Με τον τερματισμό του λογαριασμού σας, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, θα σταματήσει αμέσως. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας στην Foturion, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών, παρόλα αυτά  στην περίπτωση αυτή θα διατηρούνται σε ισχύ όροι που από την φύση τους πρέπει να διατηρούνται όπως η υποχρέωση αποζημίωσης, οι εγγυήσεις, οι όροι περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ.

Είναι δική σας ευθύνη να αφαιρέσετε όλο το Περιεχόμενο από το λογαριασμό σας πριν από τον τερματισμό αυτού. Με τον τερματισμό του λογαριασμού σας η Foturion θα αφαιρέσει αυτόματα το σύνολο του Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε από εσάς μέσω του ή και στον λογαριασμό σας.

Αλλαγές

Η Foturion διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Αν οι μεταβολές αποτελούν μια ουσιαστική αλλαγή στους όρους, η Foturion θα σας ενημερώσει με σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο ή / και στο ιστολόγιο της ( blog ). Το ποια αλλαγή θεωρείται «ουσιαστική αλλαγή» θα καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Foturion. Είστε απόλυτα υπεύθυνος για την επανεξέταση και την εξοικείωση με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία ή την προβολή οποιουδήποτε περιεχομένου μετά την κοινοποίηση της μεταβολής των όρων, συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων, όπως τροποποιήθηκαν.

Διάφορα

Με την χρήση του Foturion.gr δεν ιδρύεται καμία συνεργασία ή σχέση εργασίας ή εξάρτησης. Η καθυστερημένη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος δεν μπορεί να λογίζεται ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Η Foturion δεν ευθύνεται για μη παροχή υπηρεσιών λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας. Αν ένας όρος από τους παρόντες κριθεί άκυρος, οι λοιποί συνεχίζουν να ισχύουν. Η Foturion δικαιούται να μεταβιβάσει, εκχωρήσει ή αναθέσει τους όρους χρήσης και τα δικαιώματά της σε τρίτους. H Foturion διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.  Η χρήση του Foturion.gr και οι όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά από τους παρόντες όρους ή από την χρήση του Foturion.gr υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Καβάλας.