Καλώς ήρθες στο Forum

Κάνε ερωτήσεις, βρές απαντήσεις και γνώρισε τα μέλη της δημιουργικής μας κοινότητας.

  • Deleted User

    Deleted User
    4 Φεβρουαρίου 2022 at 19:42

    Θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα κανονίζουμε. Τουλάχιστον αρχικά κατα τόπους όσοι βρισκόμαστε σε σχετικά κοντινές περιοχές.