Όροι χρήσης
Οι ιστοσελίδες που είναι διαθέσιμες στο foturion.gr και όλες οι συνδεδεμένες με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σελίδες κάτω από το domain www.foturion.gr ανοίκουν στην Foturion.com. Σε εσάς παρέχεται πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο, υπό τους παρακάτω όρους χρήσης (εφεξής Όροι χρήσης ).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες του Διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση του Διαδικτυακού τόπου  “www.foturion.gr” , η προβολή του περιεχομένου που υπάρχει σε αυτόν, καθώς και η χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, καθώς και την πλήρη αποδοχή των Όρων Ιδιώτικότητας.  Οι Όροι Χρήσης καθώς και οι Όροι Ιδιωτικότητας διέπουν την σχέση μεταξύ του  Διαδικτυακού τόπου  “www.foturion.gr” και των χρηστών του καθώς και την χρήση του Διαδικτυακού τόπου. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους όρους χρήσης τότε δεν έχετε δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης στον Διαδικτυακό Τόπου.

Περιγραφή των υπηρεσιών
Ο Διαδικτυακός τόπος είναι μία Online Κοινότητα που επιτρέπει στους χρήστες του να δημοσιεύουν και να παρουσιάζουν φωτογραφίες και εικόνες , να προωθήσουν την δουλειά τους, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες οι οποίες μπορεί να υλοποιηθούν στο μέλλον από τον Διαδικτυακό τόπο της Foturion.com. Οι υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, όλες τις ενέργειες ή το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτών και είναι διαθέσιμο για εσάς. Στο περιεχόμενο («Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά μόνο, κείμενα ή/και σχόλια χρηστών, μηνύματα, πληροφορίες, δεδομένα, γραφικά, άρθρα νέων, άρθρα από το blog  www.foturion.gr/blog , φωτογραφίες, εικόνες, εικονογραφήσεις και λογισμικό.

Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό τόπο μπορεί να διακοπεί κάποιες φορές λόγω αστοχίας ή βλάβης εξοπλισμού, λόγω εργασιών ενημέρωσης / αναβάθμισης ή επιδιόρθωσης, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο λόγο ανεξαρτήτως δυνατότητας ελέγχου από την Foturion.com. Η Foturion.com διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση ή και την διαθεσιμότητα προς τον Διαδικτυακό τόπο καθώς και / ή τυχόν Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Διαδικτυακό τόπο, καθώς και να διαγράψει οποιοδήποτε Περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση . Η Foturion έχει το δικαίωμα να θέσει όρια ή να περιορίσει την λειτουργικότητα / πρόσβαση σε συγκεκριμένες δυνατότητες ή Υπηρεσίες, ή να απαγορεύσει την πρόσβαση σας σε μέρος ή ακόμα και σε ολόκληρο τον Διαδικτυακό Τόπο, χωρίς ειδοποίηση . O Διαδικτυακός τόπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται  σαν αποθηκευτικός χώρος φύλαξης των φωτογραφιών σας ούτε να τον εμπιστεύεστε για τέτοιου είδους χρήση, και για αυτό σας συμβουλεύουμε να διατηρήσετε αντίγραφα του Περιεχομένου που δημοσιεύετε στον Διαδικτυακό τόπο  σε δικό σας αποθηκευτικό χώρο της επιλογής σας.

Εγγραφή
Προϋπόθεση χρήσης των Υπηρεσιών, είναι  η δημιουργία ενός λογαριασμού από εσάς στην Foturion και η επιλογή ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης, καθώς και η παροχή  πληροφοριών που αφορούν στην Εγγραφή σας. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας πρέπει να είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες και ορθές ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση παραβαίνετε τους Όρους Χρήσης, κάτι που παρέχει στην  Foturion το δικαίωμα  να διαγράψει άμεσα και να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας στον Διαδικτυακό τόπο της Foturion.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη το ονοματεπώνυμο ενός άλλου ατόμου ή οντότητας ( νομικής μορφής και μη ). Ακόμη δεν επιτρέπεται η χρήση ονομασιών που δεν είναι νόμιμα διαθέσιμες για χρήση, και ονομασιών εμπορικών σημάτων ή διακριτικών τίτλων που ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τα οποία δεν έχετε την νόμιμη εξουσιοδότηση ή άδεια χρήσης. Τέλος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη  προσβλητικά, χυδαία ή αισχρά ονόματα .

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης, τον οποίο πρέπει να διατηρείτε μυστικό και να γνωρίζετε μόνο εσείς. Επιπλέον είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που απορρέουν από την χρήση του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης, και γίνονται μέσω του λογαριασμού σας  στον διαδικτυακό τόπου της Foturion και στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι η χρήση του λογαριασμού σας έχει γίνει από το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός.

Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε μεμονωμένα άτομα που είναι τουλάχιστον 18 ετών. Προειδοποιούμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες πώς στον Διαδικτυακό Τόπο ενδέχεται να υπάρχουν φωτογραφίες και εικόνες που περιέχουν γυμνό περιεχόμενο και βία, κάτι που μπορεί για μία μερίδα ατόμων να είναι προσβλητικό.

Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες προς χρήση από άτομα που είναι φωτογράφοι και γραφίστες με σκοπό την προβολή των έργων των χρηστών της Foturion. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία λογαριασμών στον Διαδικτυακό Τόπο από γκαλερί, μάνατζερ ή άλλους ενδιάμεσους ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ) που εκπροσωπούν φωτογράφους & γραφίστες ή πουλούν / εμπορεύονται δημιουργίες αυτών.  Αν δεν πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις για εγγραφή στον Διαδικτυακό Τόπο δεν σας επιτρέπουμε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στον Διαδικτυακό Τόπο ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Συμπεριφορά Χρηστών
Κάθε Περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή  παρέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του λογαριασμού από τον οποίο πηγάζει/προέρχεται το Περιεχόμενο αυτό, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εσείς, και όχι η Foturion, είστε απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για  το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή παρέχετε  με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στον Διαδικτυακό Τόπο. Η Foturion δεν ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή παρέχεται  από τους χρήστες, και για αυτό τον λόγο δεν εγγυάται την ακρίβεια, ορθότητα ή ποιότητα του Περιεχομένου αυτού. Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό Τόπο μπορεί να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή ανάρμοστο.

Υπόσχεστε Ρητά και δεσμεύεσθε  ότι δεν θα κάνετε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών για παράνομη ή απαγορευμένη από τον νόμο δραστηριότητα ούτε κατά τρόπο αντικείμενο στους παρόντες Όρους Χρήσης, ή κατά  τρόπο που  προβλέπεται από την Foturion ή εν γένει αντιτίθεται στους σκοπούς, την «φιλοσοφία» και την πολιτική της Foturion .

Για παράδειγμα, ενδεικτικά και χωρίς να περιορίζεστε μόνο σε αυτά, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για:

 • Κακοποίηση, παρενόχληση, απειλή, πλαστογράφηση  και εκφοβισμό προς τρίτους
 • Δημοσίευση ή αναμετάδοση ( ή για να προκαλέσετε δημοσίευση ή αναμετάδοση  ) Περιεχομένου που είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, υβριστικό, προσβλητικό, βλάσφημο, αντίθετο στον νόμο και την δημόσια τάξη ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου.
 • Για οποιοδήποτε σκοπό ( συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης ή προβολής  Περιεχομένου ) που απαγορεύεται από την νομοθεσία  της περιοχής από την οποία χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες
 • Δημοσίευση ή αναμετάδοση ( ή για να προκαλέσετε δημοσίευση ή αναμετάδοση ) οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας ή παράκλησης / αιτήματος με σκοπό να αποσπάσουν οποιοδήποτε κωδικό πρόσβασης, όνομα λογαριασμού χρήστη, λογαριασμό χρήστη ή ιδιωτικές πληροφορίες από οποιοδήποτε χρήστη της Foturion.
 • Την δημιουργία ή αναμετάδοση ανεπιθύμητου περιεχομένου (“ spam” ) προς οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπό ή URL
 • Την δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών με σκοπό την υπερψήφιση, ψήφιση ή καταψήφιση φωτογραφιών ή εικόνων χρηστών.
 • Την δημοσίευση Περιεχομένου που δεν ανήκει σε εσάς, με εξαίρεση τα ιστιολόγια (blogs), για τα οποία μπορείτε να δημοσιεύετε σχετικό Περιεχόμενο με σαφή αναφορά στο όνομα του δημιουργού / ιδιοκτήτη του Περιεχομένου συνοδευόμενο από ένα σύνδεσμο ( link ) προς την πηγή του Περιεχομένου.
 • Με εξαίρεση την  πρόσβαση στις ροές RSS, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε κάποιο ρομπότ (robot), κάποια αυτοματοποιημένη μηχανή κατεβάσματος περιεχομένου ( scraper ) ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα σαν μέσα πρόσβασης στον Διαδικτυακό Τόπο για κανένα απολύτως σκοπό, χωρίς την γραπτή άδεια μας. Επιπλέον συμφωνείτε στο ότι: (1) δεν θα προβείτε σε δράσεις που επιβάλουν ή μπορεί να επιβάλουν την υποδομή της Foturion.com σε αδικαιολόγητα μεγάλο ή δυσανάλογο φόρτο διακίνησης δεδομένων, (2) δεν θα παρέμβετε ή θα αποπειραθείτε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία τος Διαδικτυακού Τόπου και τις δραστηριότητες αυτού ή (3) δεν θα προσπεράσετε ή προσπαθήσετε να προσπεράσετε τυχών μέτρα και λειτουργίες που έχουν σαν σκοπό να περιορίσουν ή να αποτρέψουν την πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο.

Δεν επιτρέπεται η τεχνητή διόγκωση ή μεταβολή των ψήφων και του αριθμού σημάνσεων «Μου Αρέσει» ( Like ), των σχολίων, των φωτογραφιών και εικόνων αλλά και οποιασδήποτε Υπηρεσίας που παρέχεται από την Foturion. Επιπλέον δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπεριέχει την αποδοχή ή απόδοσή χρηματικών ποσών ή οποιοδήποτε είδος αποζημιώσεων με αντάλλαγμα  ψήφους ή αριθμό σημάνσεών «Μου Αρέσει» (Like ) ή για την συμμετοχή σε οποιοδήποτε είδους οργανωμένη δραστηριότητα που έχει σαν σκοπό την οποιαδήποτε τεχνητή αλλοίωση των αποτελεσμάτων των Υπηρεσιών.

Δεν επιτρέπονται οι ενέργειες που έχουν σαν σκοπό την διαφήμιση ή την προτροπή προς άλλους χρήστες ώς προς  την αγορά ή πώληση προϊόντων ή και υπηρεσιών ή οποιασδήποτε πληροφορίας πηγάζει ή έχει προέλθει από την Υπηρεσίες.

Δεν να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία που πηγάζει ή προέρχεται από τις Υπηρεσίες, ώστε να έρθετε σε επαφή, να διαφημίσετε, να ζητήσετε ή να πωλήσετε προϊόντα και υπηρεσίες σε οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους.

Δεν επιτρέπεται η προώθηση ή η πώληση Περιεχομένου που ανήκει σε κάποιον άλλο και όχι σε εσάς.

Δεν επιτρέπεται η πώληση ή η μεταφορά του προφίλ σας σε τρίτους.

Για να αναφέρετε τυχών δράσεις που νομίζετε ότι κάνουν κατάχρηση του Διαδικτυακού Τόπου ή παραβαίνουν τους Όρους Χρήσης ( εξαίρεση αποτελούν θέματα Πνευματικών δικαιωμάτων, για τα οποία υπάρχει ειδική μέριμνα και στα οποία αναφερόμαστε παρακάτω στο Τμήμα Παραπόνων Copyright), παρακαλούμε να αποστείλετε μία γραπτή ειδοποίηση μέσω email στο support@foturion.gr.

Είστε  αποκλειστικά υπεύθυνος για τις διαδράσεις με άλλους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου. Η Foturion διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί τυχόν διαφωνίες μεταξύ των χρηστών και να δρά ανάλογα για την εύρυθμη λειτουργία της Foturion.com.

 

Περιεχόμενο που καταθέτετε ή κάνετε διαθέσιμο για ενσωμάτωση στις υπηρεσίες.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το τμήμα πριν δημοσιεύσετε, ανεβάσετε ( upload ) ή καταθέσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Περιεχόμενο στον Διαδικτυακό Τόπο. Με την κατάθεση Περιεχομένου στον Διαδικτυακό Τόπο χορηγείτε στην Foturion.com μία παγκόσμια, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του περιεχομένου και εγγυάστε ότι το περιεχόμενο ανήκει σε εσάς ή έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης αυτού, και ότι η Foturion έχει την άδεια να δημοσιεύσει, διανέμει και να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο αυτό, χωρίς να λάβει σχετική άδεια ή άδεια χρήσης από οποιονδήποτε τρίτο.

Λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή της Foturion.com να δημοσιεύσει το Περιεχόμενό σας και την συμφωνία σας να αναρτήσετε το Περιεχόμενό σας στην Foturion.com αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά και ανέκκλητα τα εξής:

 • Ανεβάζοντας ( upload ) τις φωτογραφίες ή τις γραφιστικές σας δημιουργίες στην Foturion.com διατηρείτε τα πλήρη δικαιώματα αυτών, τα οποία είχατε πριν το ανέβασμα ( uploading )
 • Δημοσιεύοντας Περιεχόμενο στον Διαδικτυακό τόπο εκχωρείτε μία μη αποκλειστική (με δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης) άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, μεταβολή, προσαρμογή, δημόσια προβολή και απεικόνιση του Περιεχομένου σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Η άδεια χρήσης αυτή θα ισχύει για όλη την περίοδο κατά την οποία το Περιεχόμενο σας παραμένει δημοσιευμένο στον διαδικτυακό Τόπο και θα τερματίζεται αυτόματα με την διαγραφή του Περιεχομένου από τον Διαδικτυακό Τόπο.
 • Η παραπάνω άδεια χρήσης που χορηγείτε στην Foturion.com συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το Περιεχόμενο σας σε πλήρη μορφή ή μέρος αυτού για προωθητικούς / διαφημιστικούς λόγους, καθώς επίσης και το δικαίωμα να διανέμουμε ή να επαναδιανέμουμε το Περιεχόμενο σας σε τρίτους, σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, σε εφαρμογές λογισμικού και άλλες οντότητες, με την προϋπόθεση πως το Περιεχόμενο και η ιδιοκτησία αυτού θα αποδίδεται σε εσάς μέσω των σχετικών αναφορών και πληροφοριών ( π.χ. όνομα χρήστη, φωτογραφία προφίλ σας, τίτλος φωτογραφίας, περιγραφή, ετικέτες « tags» και επιπλέον τυχόν συνοδευτικές πληροφορίες)που τυχόν έχουν καταχωρηθεί από εσάς στην Foturion.
 • Η Foturion χρησιμοποιεί αναγνωρισμένο λογισμικό και μεθόδους για να περιορίσει την δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων του Περιεχομένου από τους χρήστες και τους επισκέπτες  του Διαδικτυακού Τόπου. Παρά το γεγονός αυτό η Foturion δεν αναγνωρίζει και δεν εγγυάται ότι το Περιεχόμενο που είναι δημοσιευμένο στον Διαδικτυακό Τόπο δεν μπορεί να αντιγραφεί παράνομα από τρίτους, χωρίς την συγκατάθεση σας. Η Foturion δεν περιορίζει την δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων χαμηλής ανάλυσης ή αντιγράφων σε μορφή μικρογραφίας ( thumbnail ) του Περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στον Διαδικτυακό Τόπο. Εξουσιοδοτείτε ρητά την Foturion να δίνει την άδεια και την δυνατότητα σε επισκέπτες και χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου να προβαίνουν στην δημιουργία τέτοιων, χαμηλής ανάλυσης, αντίγραφων του Περιεχομένου σας. Επιπλέον σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω άδειας, διατηρείτε την πλήρη κυριότητα και τυχόν άλλα δικαιώματα που αφορούν στο Περιεχόμενο σας, καθώς και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που συνδέονται με το Περιεχόμενό σας.

 

Επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε  με τα εξής:

 • Είστε ο κύριος κάτοχος όλων των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων όλου του περιεχομένου που δημοσιεύετε στον Διαδικτυακό Τόπο.
 • Διαθέτετε το πλήρες και ολοκληρωτικό δικαίωμα / εξουσιοδότηση για να αποδεχτείτε και να συμφωνήσετε με τους Όρους Χρήσης, και το δικαίωμα αδειοδότησης της Foturion με τα δικαιώματα/ άδειες που αφορούν το Περιεχόμενο και αναφέρονται σε αυτό το κείμενο. Επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε πως δεν χρειάζονται επιπλέον άδειες / δικαιώματα χρήσης από τρίτους και πληρωμές / αμοιβές οποιασδήποτε μορφής προς τρίτους σχετικά με την χρήση του Περιεχομένου όπως προβλέπεται εδώ από την Foturion.
 • Το περιεχόμενο δεν δυσφημεί  τρίτους και δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ( copyright ), δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα δημοσιότητας, δικαιώματα ιδιωτικότητας ή δικαιώματα οποιασδήποτε μορφής ή ατόμου ή προσώπου ( φυσικού ή νομικού ), και δεν παραβιάζει οποιαδήποτε νομοθεσία ή δικαστική ή κυβερνητική απόφαση.
 • Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να καταγγείλετε τα δικαιώματα που παραχωρείτε στην παρούσα, ούτε για να επιδιώξετε, να αποκτήσετε ή να επιβάλετε οποιαδήποτε ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα ή να εν γένει να σταφείτε δικαστικά  κατά της Foturion.
 • Υπηρεσίες επί πληρωμή
  Η Foturion παρέχει υπηρεσίες επι πληρωμή στα μέλη που έχουν “Foturion PLUS”  λογαριασμούς. Στους γενικούς όρους χρήσης και προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Ορους Χρήσης, προστίθενται και ισχύουν επιπλέον και οι παρακάτω όροι χρήσης, συγκεκριμένα για τα μέλη που διαθέτουν λογαριασμό επι πληρωμή (“Foturion PLUS” ).
 • Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη με λογαριασμούς επι πληρωμή περιγράφονται και αναφέρονται στην ιστοσελίδα με τίτλο «Aναβάθμιση Λογαριασμού». Τυχόν δυνατότητες που δεν περιγράφονται ή δεν αναφέρονται στην σελίδα «Αναβάθμιση Λογαριασμού» δεν μπορούν να γίνουν αιτία απαίτησης επιστροφής χρημάτων που καταβλήθηκαν για την απόκτηση ενός λογαριασμού επι πληρωμή.
 • Η Foturion μπορεί να μεταβάλλει, αναστείλει ή τερματίσει Υπηρεσίες που προσφέρονται σε μέλη με λογαριασμό επι πληρωμή ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • H Foturion παρέχει στους χρήστες που αναβάθμισαν τον δωρεάν λογαριασμό τους σε λογαριασμό επι πληρωμή μία δοκιμαστική περίοδο 14 ημερολογιακών ημερών και παρέχει πλήρη επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν από εσάς για την αναβάθμιση του λογαριασμού σας αν τερματίσετε τον επι πληρωμή λογαριασμό σας εντός αυτών των 14 ημερών. Αν επιλέξετε να τερματίστε τον επι πληρωμή λογαριασμό σας μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου διάρκειας 14 ημερολογιακών ημερών, θα πρέπει να πληρώσετε το ποσό που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο χρήσης του επι πληρωμή λογαριασμού εώς και την ημέρα Τερματισμού αυτού.
 •  Όλες οι επιστροφές χρημάτων προς εσάς θα γίνονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών, αρκεί η αίτηση τερματισμού του λογαριασμού να περιέχει το όνομα χρήστη σας και το πλήρες ονοματεπώνυμο όπως αυτό εμφανίζεται στον Paypal ή στον τραπεζικό λογαριασμό σας ή επάνω στην πιστωτική σας κάρτα. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε μέσω τραπεζικής κατάθεσης, θα χρειαστεί να μας δώσετε έναν λογαριασμό τραπέζης όπου επιθυμείτε να σας καταθέσουμε το ποσό επιστροφής.

Πολιτική ορθής χρήσης
Η Foturion.com εφαρμόζει πολιτική ορθής χρήσης με σκοπό την σταθερή και γρήγορη λειτουργία των υπηρεσιών και υποδομών της προς όλους τους χρήστες.

Οι δωρεάν λογαριασμοί χρηστών περιορίζονται στην δυνατότητα ανεβάσματος και διατήρησης έως 18 φωτογραφιών ταυτόχρονα στον λογαριασμό τους,  καθώς και 1 GB διαμεταγωγής δεδομένων ανά λογαριασμό. Τυχόν υπέρβαση των συγκεκριμένων ορίων μπορεί να ενεργοποιήσει περιορισμούς πρόσβασης στον λογαριασμό σας και στις φωτογραφίες σας. Για να ξεπεράσετε τους συγκεκριμένους περιορισμούς θα πρέπει να αναβαθμίσετε το προφίλ από δωρεάν σε κάποιο άλλο επί πληρωμή πρόγραμμα συνδρομής που είναι διαθέσιμο την δεδομένη στιγμή.

Οι αναβαθμισμένοι επι πληρωμή λογαριασμού έχουν ως όριο τις 30 φωτογραφίες / εικόνες ανά εβδομάδα και 5Gb διαμεταγωγής δεδομένων / μήνα. Σε περίπτωση που τα παραπάνω όρια ξεπεραστούν θα ενημερώνεται σχετικά ο ιδιοκτήτης / χρήστης του λογαριασμού. Τυχόν υπέρβαση των συγκεκριμένων ορίων μπορεί να ενεργοποιήσει περιορισμούς πρόσβασης στον λογαριασμό  και στις φωτογραφίες / εικόνες του αν δεν γίνουν διορθωτικές κινήσεις από την μεριά του χρήστη.

 

Παράπονα για Πνευματικά δικαιώματα
Η Foturion.com σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Είναι πολιτική μας να απαντάμε σύντομα σε τυχών αιτήματα που έχουν να κάνουν με ενημέρωσεις σχετικά με Περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στον Διαδικτυακό τόπο και πιθανότατα να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ( φυσικών ή νομικών προσώπων ). Η Foturion προβαίνει σε εύλογες προσπάθειες διερεύνησης τέτοιον περιστατικών και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης όταν πιστεύει ότι όντως υπάρχει παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων, μέτρα στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο αποκλεισμός πρόσβασης ή διαγραφή του Περιεχομένου που τυχών παραβαίνει πνευματικά δικαιώματα, καθώς και η διαγραφή  και ο αποκλεισμός πρόσβασης στον Διαδικτυακό Τόπο των λογαριασμών από τους οποίους προήλθε το Περιεχόμενο που προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Για να ενημερώσετε την Foturion.com για μία πιθανή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποστείλετε ένα γραπτό αίτημα μέσω email στο support@foturion.gr με τίτλο « Παραβίαση Πνευματικών Δικαιωμάτων» στο οποίο θα συμπεριλάβετε μία λεπτομερέστατη περιγραφή της παραβίασης ώστε να δώσετε όσο το δυνατόν μία πιο σαφή εικόνα της κατάστασης, κάτι που θα βοηθήσει την Foturion να λάβει τις σωστές αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις από μεριά της.

Σας ενημερώνουμε πώς υπάρχει η πιθανότητα να επιβαρυνθείτε τυχών ζημίες ( συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που έχουν να κάνουν με δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων ) σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ψευδής ή παραποιημένες κατηγορίες για περιεχόμενο που ψευδός αναφέρετε ότι παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα.

Αν δεν είστε σίγουροι για το αν μία δραστηριότητα σας συνεπάγεται προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων, σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε την γνώμη ενός δικηγόρου.

Σύνδεσμοι
Ο Διαδικτυακός τόπος, οι Χρήστες ή Τρίτοι μπορεί να δημοσιεύουν Περιεχόμενο που περιέχει Συνδέσμους ( links ) σε άλλες διαδικτυακές σελίδες, τόπους και υπηρεσίες, καθώς και πηγές. Επειδή η Foturion δεν έχει τον έλεγχο τρίτων διαδικτυακών τόπων, υπηρεσιών, σελίδων και πηγών, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Foturion δεν είναι υπεύθυνη για την διαθεσιμότητα αυτών, και πως δεν υποστηρίζει, δεν είναι υπεύθυνη και δεν φέρει ευθύνη για  περιεχόμενο,  διαφημίσεις, προϊόντα ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται και είναι διαθέσιμο στους διαδικτυακούς τόπους, υπηρεσίες σελίδες και πηγές τρίτων.

Επιπλέον συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Foturion δεν φέρει άμεση ή έμμεση ευθύνη για τυχών ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν έμμεσα ή άμεσα από τρίτους διαδικτυακούς για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τρίτων διαδικτυακών τόπων, σελίδων, πηγών και υπηρεσιών.

Εμπορικά σήματα
Τα Foturion, Foturion.com, και άλλα γραφικά, λογότυπα, σχέδια, οι επικεφαλίδες των σελίδων, εικονίδια, σενάρια, και ονόματα υπηρεσιών αποτελούν σήματα κατατεθέντα, εμπορικά σήματα ή σήματα αναγνώρισης της Foturion. Το Foturion και τα σχετικά εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Foturion.

Κλείσιμο Λογαριασμού
Η Foturion μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε και όλες τις Υπηρεσίες ή / και τον λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, την παραβίαση ενός, μέρους ή όλων των Όρων Χρήσης. Με τον τερματισμό του λογαριασμού σας, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, θα σταματήσει αμέσως. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας στην Foturion, θα πρέπει να στείλετε ένα σχετικό αίτημα στο support@foturion.gr με θέμα «Τερματισμός Λογαριασμού» στο οποίο θα αναγράφετε το Username σας καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Είναι δική σας ευθύνη να αφαιρέσετε όλο το Περιεχόμενο από το λογαριασμό σας πριν από τον τερματισμό αυτού. Με τον τερματισμό του λογαριασμού σας η Foturion θα κάνει κάθε εύλογη προσπάθεια για να αφαιρέσει  το σύνολο του Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε από εσάς μέσω του ή και στον λογαριασμό σας, χωρίς να εγγυηθεί ότι μπορεί να το κάνει αυτό.

Αλλαγές
Η Foturion διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Αν οι μεταβολές αποτελούν μια ουσιαστική αλλαγή στους όρους, η Foturion θα σας ενημερώσει με σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο ή / και στο ιστιολόγιο της ( blog ). Το τί (και αν) μία αλλαγή θεωρείται «ουσιαστική αλλαγή» θα καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Foturion. Είστε απόλυτα υπεύθυνος για την επανεξέταση και την εξοικείωση με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία ή την προβολή οποιουδήποτε περιεχομένου μετά την κοινοποίηση της μεταβολής των όρων, συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων, όπως τροποποιήθηκαν.

 

©2019 Foturion. An Interactive Photo Community

People Who Like Thisx

Loading...

People Who viewed ThisX

Θέλεις Φωτογραφικά νέα απευθείας στο email σου;
Μπές στο μυστικό Newsletter!

Καταχωρίσου δωρεάν στο μυστικό μας newsletter για επιλεγμένα φωτογραφικά νέα, και ενημερώσεις για τις φωτογραφικές μας δράσεις.

E-mail:
Ονοματεπώνυμο
Δεν στέλνουμε ποτέ spam.
x

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ FOTURION

ή    

Forgot your details?

Create Account