Πληροφορίες Μέλους
Όνομα

Stefanos

Επώνυμο

Paterakis

Είμαι

Ερασιτέχνης

Νομός

Ηρακλείου