Πληροφορίες Μέλους
Ονοματεπώνυμο

panos

Είμαι

Ερασιτέχνης

Νομός

Ιωαννίνων

Βιογραφικό

Είμαι φοιτητής φωτογραφίας.
Σπουδάζω στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Τμήμα: Φωτογραφία.