Πληροφορίες Μέλους
Ονοματεπώνυμο

Nasos

Είμαι

Ερασιτέχνης

Νομός

Θεσσαλονίκης

Βιογραφικό

Ο Νάσος Καράμπελας γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας. Είναι αυτοδίδακτος φωτογράφος και το είδος με το οποίο ασχολείται κυρίως είναι η πειραματική ασπρόμαυρη φωτογραφία και συγκεκριμένα οι δυνατότητες παραμόρφωσης της φόρμας του ανθρώπινου σώματος.