Πληροφορίες Μέλους
Ονοματεπώνυμο

Kostas

Είμαι

Ερασιτέχνης

Νομός

Αττικής

Βιογραφικό

Ιωάννινα 1954

Αρχιτέκτων ΑΠΘ 1977

Χωροταξία Univ. Paris X 1979 -1983